Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 - Be Better Foundation

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

18/07/2023

Be Better Foundation xin gửi tới quý mạnh thường quân Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023.

Bản báo cáo này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Quỹ Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 – 30/6/2023.

Link xem chi tiết Báo cáo tại đây.

Be Better Foundation

Liên Hệ