Báo cáo kiểm toán năm 2022 - Be Better Foundation

Báo cáo kiểm toán năm 2022

07/02/2023

Nguồn tài chính để Be Better Foundation hoạt động không chỉ được đóng góp từ nhà sáng lập, mà một phần rất lớn đến từ các mạnh thường quân là bạn bè đồng nghiệp đối tác, các anh chị em có lòng hảo tâm đã tin tưởng đồng hành.

Dưới đây là lời cảm tạ chân thành từ anh Trần Văn Tỉnh (nhà sáng lập)

“Trong thời gian qua, Quỹ Be Better nhận được nhiều sự đóng góp từ rất nhiều anh chị mạnh thường quân ẩn danh. Các anh chị, bạn bè cứ đóng góp thầm lặng mà không cần ai biết đến, không cần được ghi công, không cần được công nhận. Điều này thật quý vô cùng. Điều này thật là vĩ đại.
Thay mặt cho tất cả các em học sinh được hỗ trợ, tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng bác ái của các anh chị. Cá nhân tôi cũng như tất cả các thành viên trong Quỹ sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng các anh chị. Kính chúc các anh chị được nhiều sức khoẻ, bình an và được nhiều an vui trong cuộc sống.
Kính thư,”

Be Better Foundation luôn đề cao tính minh bạch trong tất cả các hoạt động của mình như là cách thể hiện lòng biết ơn đối với sự tin tưởng đồng hành của các anh chị mạnh thường quân.  Sau đây, chúng tôi xin công bố Báo cáo kiểm toán từ ngày thành lập 11/03/2022 đến 31/12/2022 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán Việt Úc.

Link xem chi tiết Báo cáo kiểm toán năm 2022 tại đây.

Be Better Foundation

Liên Hệ