Báo cáo Quý III - 2023 - Be Better Foundation

Báo cáo Quý III – 2023

18/10/2023

Be Better Foundation xin được gửi tới quý mạnh thường quân báo cáo Quý III – 2023.

Bản báo cáo này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 – 30/9/2023.

Link xem chi tiết Báo cáo tại đây.

Be Better Foundation

Liên Hệ