Đào tạo nghề miễn phí - Be Better Foundation

ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ

Đào tạo nghề miễn phí - Be Better Foundation
MỤC TIÊU

XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Với những em học sinh, sinh viên nghèo không có đủ khả năng để học hết đại học, Quỹ sẽ kết hợp với nhiều trường dạy nghề ở các tỉnh, thành để hỗ trợ các em học nghề miễn phí. Có nghề nghiệp ổn định sẽ giúp các em có thu nhập tốt hơn và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. 

Mong muốn và cũng là mục tiêu của Be Better Foundation trong tương lai là khi có đủ khả năng tài chính, Quỹ sẽ xây dựng nhiều trường dạy nghề ở các tỉnh, thành khác nhau. Khi đó, Quỹ có thể mang lại cơ hội học nghề miễn phí cho cả cha mẹ các em, giúp thay đổi cuộc sống gia đình. 

Tùy theo từng trường hợp, Quỹ sẽ quyết định hỗ trợ ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

DỰ ÁN ĐÃ GIÚP ĐỠ

Đang cập nhật…

Liên Hệ