Thành viên của Quỹ - Be Better Foundation

Thành viên của Quỹ

Thành viên của Quỹ là những người thường xuyên ủng hộ và chung tay cùng Quỹ bằng công sức đi làm thực tế hoặc bằng việc đóng góp tiền/vật chất đều đặn theo thời gian hoặc theo từng chiến dịch. Việc đóng góp thường xuyên của các thành viên đôi khi chỉ 100-200 nghìn đồng/tháng nhưng nó rất quý và có ý nghĩa rất lớn đối với những bé được giúp đỡ.

Vẫn còn nhiều mạnh thường quân khác cũng đóng góp đều đặn nhưng do tính bảo mật theo yêu cầu nên chúng tôi không thể công bố tên và hình ảnh.

Danh sách các thành viên thường trực:

Tom Rosenfeld
Tom Rosenfeld
Brennen McConnell
Brennen McConnell
Lim Chor Ghee
Lim Chor Ghee
Angelique Brunner
Angelique Brunner
Mark Davies
Mark Davies
Phan Minh Nhựt
Phan Minh Nhựt
Vũ Trinh Tâm
Vũ Trinh Tâm
Nguyễn Trương Minh Đăng
Nguyễn Trương Minh Đăng
Trần Thị Trúc Linh
Trần Thị Trúc Linh
Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Trần Yến Vân
Nguyễn Trần Yến Vân
Nguyễn Chí Nhạc
Nguyễn Chí Nhạc
Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Quang Sáng
Võ Bảo Danh
Võ Bảo Danh
Thái Đức Hiểu
Thái Đức Hiểu
Trần Văn Hoàng Thắng
Trần Văn Hoàng Thắng
Phùng Trung Vinh
Phùng Trung Vinh
Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
Lê Minh Tâm
Lê Minh Tâm
Nguyễn Hoàng Bảo
Nguyễn Hoàng Bảo
Thái Minh Châu
Thái Minh Châu
Đỗ Văn Sơn
Đỗ Văn Sơn
Trần Quốc Trung
Trần Quốc Trung
Hà Duy Hiểu
Hà Duy Hiểu
Trần Hữu Phước
Trần Hữu Phước
Lê Tiến Đạt
Lê Tiến Đạt
Phan Thị Hạnh Nguyên
Phan Thị Hạnh Nguyên
Liên Hệ