Hình ảnh "bữa ăn có thịt đầu tiên" do quỹ tài trợ cho các con - Be Better Foundation

Hình ảnh “bữa ăn có thịt đầu tiên” do quỹ tài trợ cho các con

04/10/2022

Theo kế hoạch ngày 12-14/10 đoàn mới lên các trường phát đồ ăn, tặng quà. Nhưng các con không thể đợi được nữa, từ đầu năm học tới giờ các con đi học chỉ có mỗi cơm thôi, đồ ăn không có. Để các con đợi thêm 1-2 tuần thì tội nghiệp lắm. Nên Quỹ chủ động báo cửa hàng giao thực phẩm cho các thầy cô sớm được ngày nào hay ngày đó. Vậy là từ hôm nay, các con đã có bữa cơm ngon, các cô giáo có thêm việc, vất vả hơn nhưng lại vui lắm, mừng lắm…

Dự án Quỹ đang triển khai trong tháng 10/2022 (12-14/10/2022) cho huyện Kon Plông, Kon Tum và xin trợ giúp từ nhiều mạnh thường quân: “Cho em xin chút đồ ăn thừa“.

Một số hình ảnh “bữa ăn có thịt đầu tiên” của các con

Hình ảnh bữa ăn có thịt đầu tiên do quỹ tài trợ cho các con

Hình ảnh bữa ăn có thịt đầu tiên do quỹ tài trợ cho các con_1

Hình ảnh bữa ăn có thịt đầu tiên do quỹ tài trợ cho các con_3

Hình ảnh bữa ăn có thịt đầu tiên do quỹ tài trợ cho các con_3

Hình ảnh bữa ăn có thịt đầu tiên do quỹ tài trợ cho các con_3

Be Better Foundation

Liên Hệ