Chương trình mentorship huấn luyện, đào tạo - Be Better Foundation

MENTORSHIP

Mentorship – Chương trình huấn luyện, đào tạo - Be Better Foundation
MỤC TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO

Những người sáng lập Quỹ và các thành viên tình nguyện, thường là chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, sẽ giúp các em trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để vào đời, để thành công và để sống có ý nghĩa, giúp ích cho xã hội sau này. Việc này được thực hiện thông qua các buổi tọa đàm, chia sẻ, gặp gỡ  riêng các em.

Chương trình này áp dụng cho học sinh cấp III và sinh viên nghèo.

Be Better Foundation

Một trong các mục tiêu của Be Better Foundation là chương trình Mentorship cho các em sinh viên, học sinh cấp III. Chương trình này được thực hiện thông qua các buổi tọa đàm, chia sẻ, trò chuyện nhằm giúp các cháu trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để vào đời, để thành công và để sống có ý nghĩa, giúp ích cho xã hội sau này. Những em tham gia chương trình này là các em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhưng hiếu học, có chí hướng thay đổi cuộc đời, được quỹ Be Better Foundation hỗ trợ học bổng toàn phần để học hết đại học, cao đẳng hoặc học nghề.

Clip này được trích xuất một phần từ buổi Mentorship tháng 10/2022. Hy vọng những clip ngắn này cũng hữu ích cho các cháu sinh viên khác.

Mentorship này dựa trên kiến thức, tri thức và trải nghiệm cá nhân của tôi, dĩ nhiên sẽ có những thiếu sót. Rất mong anh chị đóng góp ý kiến, lời khuyên để lần sau được tốt hơn.

Tranh luận văn minh Mentorship
Play Video about Tranh luận văn minh Mentorship
Khó và Khổ Mentorship
Play Video about Khó và Khổ Mentorship
Xác định mục tiêu - Mentorship
Play Video about Xác định mục tiêu - Mentorship
Liên Hệ