Báo cáo quý 3 - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
18/10/2023
Báo cáo Quý III – 2023
18/10/2023

Be Better Foundation xin được gửi tới quý mạnh thường quân báo cáo Quý III – 2023. Bản báo cáo này bao gồm: Tổng kết hoạt động của Be Better và Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2023 – 30/9/2023. Link xem chi tiết Báo cáo tại đây. Be Better Foundation

Liên Hệ