hỗ trợ BHYT - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
27/02/2023
Xin hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo vùng cao
27/02/2023

Bảo hiểm y tế (BHYT) là cần thiết nhưng cha mẹ các em không có tiền đóng, cho dù là 200 ngàn cho 6 tháng bảo hiểm. Các thầy cô đã kêu gọi sự giúp đỡ từ khắp nơi để mua được BHYT 6 tháng đầu cho các em.

Liên Hệ