Người già neo đơn - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
15/07/2014
200 phần quà cho những mảnh đời bất hạnh
15/07/2014

Tiếp tục chuỗi hoạt động thiện nguyện của mình, ông Trần Văn Tỉnh đã trao 200 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 12/07/2014. Còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh Huyện Bình Minh là địa phương tập trung khá nhiều người neo đơn […]

Liên Hệ