tình nguyện - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
19/10/2021
Tâm từ bi là vô lượng
19/10/2021

Đầu năm 2013, trong một lần về Vĩnh Long thăm ba mẹ, ông Trần Văn Tỉnh (nhà sáng lập Be Better Foundation) có dịp chứng kiến một câu chuyện thương tâm mà mỗi lần nhắc lại ông đều không kìm lòng được. 

Liên Hệ