Báo cáo chuyến thiện nguyện Vũng Liêm - Vĩnh Long ngày 27-28/04/2023 - Be Better Foundation

Báo cáo chuyến thiện nguyện Vũng Liêm – Vĩnh Long
ngày 27-28/04/2023

08/05/2023

Trong hai ngày 27-28/4/2023, đoàn chúng tôi đã thực hiện chương trình Mentorship chuẩn bị vào đời cho gần 400 em học sinh lớp 12 của hai trường PTTH Võ Văn Kiệt và trường PTTH Nguyễn Hiếu Tự thuộc huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Báo cáo chuyến thiện nguyện Vũng Liêm - Vĩnh Long brngày 27-28042023 - Be Better Foundation

Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều hoàn cảnh éo le, mồ côi cha mẹ, cha mẹ bỏ đi, cha mẹ bị bệnh nan y, cuộc sống bấp bênh với nhiều nỗi lo chuẩn bị vào đời khi học hết PTTH. Đoàn chúng tôi đã cho làm bài kiểm tra tâm lý và phỏng vấn trực tiếp 18 em có hoàn cảnh đặc biệt và cấp học bổng toàn phần cho 9 em để học hết đại học.

  • “Để thành công trong tương lai, con cần làm gì?”
  • “Trước khi học làm người thành công, con cần học làm người có giá trị. Con hiểu câu này như thế nào?”

Đó là những câu hỏi trong chương trình Mentorship định hướng tương lai, chuẩn bị vào đời mà Quỹ chúng tôi thực hiện cho các cháu lớp 12. Một vài người góp ý những câu hỏi đó khó với tụi nhỏ, nó chưa đủ trưởng thành để nhận thức được.

Nhưng tất cả đều đã sai!

Tụi nhỏ dù mới 17-18 tuổi, dù ở dưới quê, dù mồ côi cha mẹ, sống với ông bà với công việc làm thuê làm mướn, nhưng nó có nhận thức rất sâu sắc, nó biết rất nhiều, nó có ý chí, có định hướng rất rõ ràng. Dù không học trường quốc tế, hay trường song ngữ, dù không có tiền đi học thêm, nó vẫn thi được IELTS 7.0 khi nó mới học lớp 11. Nó mới học lớp 12, nhà không có máy tính nhưng nó đã có thể lập trình web, chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh thiết kế đồ họa.

Mỗi chuyến đi là chúng tôi lại có thêm nhiều câu chuyện về nhiều mảnh đời âm thầm ở những vùng quê nghèo khó, nhưng đâu đó luôn thấp thoáng những hy vọng, những nhân tài cho thế hệ mai sau.

Nếu có thể, hãy cùng chúng tôi làm nên thay đổi, cho một thế hệ tốt đẹp hơn.

Tony Tỉnh


Một số hình ảnh trong chuyến thiện nguyện Vũng Liêm – Vĩnh Long

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (1)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (3)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (4)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (5)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (6)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (7)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (2)

Báo cáo Chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn - 20-21032023 (2)

Xem thêm:
Liên Hệ