Thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn, bắt đầu từ hôm nay

Video – Thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn, bắt đầu từ hôm nay

10/01/2022

Hạnh phúc chỉ được bền vững và lâu dài nếu chúng ta cùng chia sẻ hạnh phúc đó với người khác và nhân đôi hạnh phúc bằng cách lan tỏa lòng trắc ẩn, tình thương yêu không vì lợi ích cá nhân.

Một xã hội chỉ tốt hơn khi nhận thức mọi người nhân tốt hơn và khi họ có cơ hội tiếp cận được những cơ hội không biên giới để họ phát huy bản thân mình. Người dân sẽ không có được nhận thức tốt hơn nếu họ không có điều kiện để học hành hết những kiến thức cơ bản. Họ sẽ không có cơ hội để thay đổi cuộc đời nếu họ thiếu tri thức, mà tri thức phải đến từ giáo dục. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư giúp đỡ cho thế hệ trẻ được cặp sách đến trường, được học hết PTTH và được học cao hơn nữa sẽ mở ra một cách cửa rộng lớn để lớp trẻ, người nghèo được thay đổi và từ đó góp phần thay đổi cả xã hội sau này. Những hành động thiện nguyện, ngoài việc tạo ra giá trị trực tiếp còn tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng để khơi dậy lòng trắc ẩn của nhiều người, để lan tỏa cái thiện đến nhiều tầng lớp trong xã hội từ đó tất cả sẽ sống tốt hơn, trong một cộng đồng có nhiều yêu thương và hạnh phúc.

Be Better Foundation

Liên Hệ