Chia sẻ - Be Better Foundation
Ngày đăng
Bài viết
Xem bài viết
25/04/2022
Những dòng tâm sự sau chuyến đi
25/04/2022

”Con đi học bằng gì? Dạ con đi bộ. Con đi bộ bao xa? Dạ con không biết. Con đi bộ lâu không ? Dạ lâu. Khoảng bao nhiêu phút. Dạ hơn 1 tiếng. Ở nhà thường con ăn cơm với cái gì? Dạ rau. Rau gì ? Dạ rau ở trong rừng. Ba mẹ […]

Liên Hệ