Hoàn cảnh em Võ Thị Minh Thùy - Be Better Foundation

Hoàn cảnh em Võ Thị Minh Thùy

Gia đình Thùy có 2 chị em, Thùy là chị lớn. Cha mẹ đau ốm, tiền sử bệnh tai biến, không có công việc ổn định, chủ yếu làm công việc lao động phổ thông. Thùy đi làm thêm, tự lo chi phí học tập từ những năm cấp 3.

Thời gian bắt đầu tài trợ: 2020
Tổng tiền đã tài trợ: 28.582.000 VNĐ

Thông tin bản thân

  • Võ Thị Minh Thùy (sinh năm 2002)
  • Hiện đang học tại trường Đại học Ngân Hàng TP HCM

Hoàn cảnh

Gia đình Thùy có 2 chị em, Thùy là chị lớn. Cha mẹ đau ốm, tiền sử bệnh tai biến, không có công việc ổn định, chủ yếu làm công việc lao động phổ thông. Thùy đi làm thêm, tự lo chi phí học tập từ những năm cấp 3.

Cách thức hỗ trợ

  • Hỗ trợ học phí đại học hàng năm.
  • Hỗ trợ công việc làm thêm và định hướng nghề nghiệp.
  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện các em phải duy trì việc học.

Hình ảnh | video

Báo cáo hàng quý

Đang cập nhật
Liên Hệ