Hoàn cảnh em Ngô Thanh Phương Thi - Be Better Foundation

Hoàn cảnh em Ngô Thanh Phương Thi

Gia đình có bốn anh chị em, Thi là con lớn, dưới Thi có 3 em nhỏ, trong đó hai em chậm phát triển và một em đang học tiểu học. Cha mẹ Thi không có công việc ổn định, làm các công việc lao động phổ thông để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Thời gian bắt đầu tài trợ: 2020
Tổng tiền đã tài trợ: 38.238.499 VNĐ

Thông tin bản thân

  • Ngô Thanh Phương Thi (sinh năm 2003)
  • Hiện đang học tại trường Cao đẳng Sài Gòn.

Hoàn cảnh

Gia đình có bốn anh chị em, Thi là con lớn, dưới Thi có 3 em nhỏ, trong đó hai em chậm phát triển và một em đang học tiểu học. Cha mẹ Thi không có công việc ổn định, làm các công việc lao động phổ thông để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Cách thức hỗ trợ

  • Hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng: 500.000 đồng, khi học phổ thông.
  • Hỗ trợ tiền học phí học cao đẳng.
  • Hỗ trợ công việc làm thêm và định hướng nghề nghiệp.
  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện em phải duy trì việc học.

Hình ảnh | video

Báo cáo hàng quý

Đang cập nhật
Liên Hệ