Hoàn cảnh của em Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi - Be Better Foundation

Hoàn cảnh của em Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi

Ba mẹ li dị, Nhi cùng em trai ở với mẹ, một mình mẹ lo cho 2 đứa con ăn học. Mẹ em sức khỏe yếu, đi làm thuê làm mướn không thể lo nỗi khoản học phí đắt đỏ cho 2 con học đại học cùng một lúc. Nhi và em trai phải đi làm thêm để tự trang trải tiền ăn, tiền trọ, tiền học, hoàn cảnh rất khó khăn.

Thời gian bắt đầu tài trợ: 2022
Tổng tiền đã tài trợ: 15.965.000 VNĐ

Thông tin bản thân

  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi (sinh năm 2001)
  • Sinh viên trường ĐH công nghiệp thực phẩm TPHCM
  • Em trai: Nguyễn Đan Huy cũng được Quỹ hỗ trợ dài hạn

Hoàn cảnh

Ba mẹ li dị, Nhi cùng em trai ở với mẹ, một mình mẹ lo cho 2 đứa con ăn học.

Sau Covid sức khỏe của mẹ em yếu đi hẳn, đi làm thuê làm mướn không thể lo nỗi khoản học phí đắt đỏ cho 2 con học đại học cùng một lúc.

Nhi và em trai phải đi làm thêm để tự trang trải tiền ăn, tiền trọ, tiền học, hoàn cảnh rất khó khăn.

Cách thức hỗ trợ

  • Hỗ trợ tiền học phí đại học hàng năm
  • Hỗ trợ công việc làm thêm và định hướng nghề nghiệp.
  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện em phải duy trì việc học.

Hình ảnh | video

Báo cáo hàng quý

Đang cập nhật
Liên Hệ