Hoàn cảnh em Trần Thị Kiều Oanh - Be Better Foundation

Hoàn cảnh em Trần Thị Kiều Oanh

Cha mẹ em ly thân, lớp 12 em sống cùng cha ở An Giang, sau khi đậu đại học ở TPHCM thì em cùng mẹ lên Sài Gòn để học, mẹ em làm giúp việc theo giờ kiếm 50.000 đ/h, rất khó khăn để lo khoản học phí đắt đỏ cho em.

Thời gian bắt đầu tài trợ: 2022
Tổng tiền đã tài trợ: 20.896.556 VNĐ

Thông tin bản thân

  • Trần Thị Kiều Oanh (sinh năm 2003)
  • Sinh viên trường đại học Văn Hiến – Khoa ngoại ngữ.

Hoàn cảnh

Cha mẹ em ly thân, lớp 12 em sống cùng cha ở An Giang, sau khi đậu đại học ở TPHCM thì em cùng mẹ lên Sài Gòn để học, mẹ em làm giúp việc theo giờ kiếm 50.000 đ/h, rất khó khăn để lo khoản học phí đắt đỏ cho em.

Cách thức hỗ trợ

  • Hỗ trợ tiền học phí đại học hàng năm
  • Hỗ trợ công việc làm thêm và định hướng nghề nghiệp.
  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện em phải duy trì việc học.

Hình ảnh | video

Báo cáo hàng quý

Đang cập nhật
Liên Hệ