Hoàn cảnh 3 anh em Lê Văn Việt - Lê Văn Vinh - Lê Văn Bảo - Be Better Foundation

Hoàn cảnh 3 anh em Lê Văn Việt – Lê Văn Vinh – Lê Văn Bảo

Cha già yếu, bị bệnh tim. Mẹ bị bệnh tim, không biết chữ, không có sức lao động, không có công việc ổn định.

Thời gian bắt đầu tài trợ: 2020
Tổng tiền đã tài trợ: 44.062.000 VNĐ

Thông tin bản thân

  1. Lê Văn Việt (sinh năm 2007)
  2. Lê Văn Vinh (sinh năm 2010)
  3. Lê Văn Bảo (sinh năm 2012)

Hoàn cảnh

Ba em hiện đang học cấp 1 – cấp 2 tại Tân Thiện, Lagi, Bình Thuận. Nhà đông anh/chị/em. Cha già yếu, bị bệnh tim. Mẹ bị bệnh tim, không biết chữ, không có sức lao động, không có công việc ổn định. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào tiền công bấp bênh của mẹ và một phần tiền công của những anh/chị lớn đã đi làm.

Cách thức hỗ trợ

  • Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện các em phải duy trì việc học.
  • Hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng: 500.000 đồng / tháng/ em.
  • Hỗ trợ tiền học phí hàng năm cho 3 em, trong trường hợp gia đình không lo được tiền học phí.

Hình ảnh | video

Báo cáo hàng quý

Đang cập nhật
Liên Hệ